Sposoby płatności za towar:

 • płatność z góry przelewem na rachunek numer - 220639105/0300 (w razie płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia ceny kupna z jednoczesnym podaniem tzw. numeru zmiennego operacji. W razie płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego w zakresie zapłacenia ceny kupna jest zrealizowane po wpłynięciu stosownej kwoty na rachunek Sprzedającego.)
 • płatność kartą (w razie płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego w zakresie zapłacenia ceny kupna jest zrealizowane po wpłynięciu stosownej kwoty na rachunek Sprzedającego.)
 • płatność za pobraniem w przypadku dostawy przez firmę kurierską.

Doręczanie towaru:

 1. Sprzedający dostarczy Kupującemu kompletny towar najpóźniej w ciągu 15 dni od potwierdzenia zamówienia, o ile w przypadku konkretnego towaru nie wskazał innego terminu dostawy.
 2. Jeżeli w przypadku danego towaru podano informację „w magazynie", Sprzedający wysyła towar najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.
 3. Kupujący ma obowiązek odebrać towar i zapłacić za niego.
 4. Przy odbiorze towaru od kuriera Kupujący ma obowiązek do skontrolowania integralności opakowań towaru i w razie jakichkolwiek usterek musi powiadomić o nich niezwłocznie Sprzedającego (najpóźniej w ciągu 2 dni). Kupujący nie musi odbierać przesyłki od kuriera w razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, które świadczy o nieuzasadnionej ingerencji w przesyłkę.
 5. Sprzedający przesyła Kupującemu dokumenty dotyczące towaru, w szczególności dokument podatkowy, natychmiast po odbiorze towaru, najpóźniej w ciągu 2 dni po odebraniu towaru przez konsumenta.
 6. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie na skutek naruszenia swojego obowiązku, zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedającemu opłaty za magazynowanie w wysokości 10 CZK za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 300 CZK.
 7. Po uprzednim i możliwym do udowodnienia poinformowaniu Kupującego pocztą elektroniczną i po wyznaczeniu mu nowego, adekwatnego terminu odbioru, Sprzedający może towar sprzedać w stosowny sposób.
 8. Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu koszty magazynowania i koszty bezskutecznej dostawy towaru, spowodowanej brakiem współdziałania ze strony Kupującego, w niezbędnej i koniecznej wysokości oraz doliczyć je do ceny sprzedaży.

Dostawa zamówionego towaru:

 1. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru, podane w interfejsie sklepu internetowego, dotyczą tylko doręczeń towaru na terenie Republiki Czeskiej.
 2. Towar doręczany jest w postaci paczek przez firmę kurierską DPD.
 3. Opłata za transport wraz z opłatą za przesyłkę za pobraniem wynosi 106 CZK z VAT za każde zamówienie (nie za każdy produkt). W przypadku dostawy towaru realizowanej nie za pobraniem (płatność z góry na rachunek Sprzedającego), naliczana jest tylko opłata pocztowa i opłata za opakowanie w wysokości 85 CZK z VAT za każde zamówienie.
 4. Jeżeli wartość zamówienia przekroczy 1200 CZK z VAT, transport do Kupującego odbywa się BEZPŁATNIE.
 5. Termin dostawy wynosi z reguły 2-3 dni robocze od przyjęcia zamówienia.